ВъзрастниятЕго състоянието АЗ-Възрастен доминира тогава, когато участваме активно „тук и сега“. Когато реалистично осмисляме миналия си опит, имаме вяра в способностите си и подхождаме критично към възникналата ситуация. Това състояние се води за златната среда и отбелязва момент, в който сме в пълна симбиоза с външната и вътрешната реалност по начин, който подхожда на календарната ни възраст. 
Човек поема отговорност за собствените си чувства и поведения, разчита на логиката и здравия разум, оценява вероятностите и преработва адекватно данните за случващото се около и с него. 
Его състоянието Аз-Възрастен взима най-доброто от трите его състояния и е посредник между тях. Това състояние на нашата психика се заражда на около 9-10 месечна възраст, когато детето започва да подлага на съмнение и преоценка всичко видяно и чуто от родителите си.

ВЪЗРАСТНИЯТ МАЙЧИНСТВО РОДИТЕЛЕСАМОРОЛЯ РОДИТЕЛСТВО РОДИТЕЛЯТ САМОУСЪВЪРШЕНСТВАНЕ ТАКАВАКАКВАТОСЪМ азсъмважна взаимоотношения времезасебеси възпитание възрастният грешки детето детство екранновреме емоционалнаинтелигентност ефектнапеперудата зависимост майчинство митове независимост обич осъзнаване осъзнатост отглеждане отговорност отговорности полезнинавици почивка психосоматика родителесамороля родителство родителят самоусъвършенстване свързване себеопознаване семейнивзаимоотношения семейство сестри такавакакватосъм травми успехи хранене щастие

[contact-form-7 id=“5″ title=“Contact form 1″]