Детето



Его състоянието АЗ-Дете представлява основната база данни на нашето подсъзнание. В нея се записват всички събития, реакции, чувства, спрямо това, което виждаме и чуваме, когато сме малки. Съдържа всички наши модели на поведение, представи. В его-състоянието Аз-Дете се пренасяме непрекъснато, като това става чрез взаимоотношенията ни с другите. Нещата, които ни нараняват, всичко, което ни се случва, ни напомня подсъзнателно за ситуации от детството и ни кара да се почувстваме точно както сме се чувствали в момента на запис на този модел. Това става единствено и само защото имаме възможност свободно да се отдадем на своите чувства. Да заявим потребностите си, да определим дали се страхуваме от това да поемаме отговорност или предпочитаме да я прехвърлим на някой друг. Его състоянието Аз-Дете е най-невинното и най-искреното, без задръжки, без притеснения. То възприема действителността по начин, характерен за по-ранен възрастов етап – детството и определя начина, по който в бъдеще ще се подчиняваме на авторитетите в живота си. 

Във функционален план, Ерик Бърн разделя това его-състояние на :

Естествено дете – такова, за което са присъщи спонтанност, независимост, импулсивност. То по-често проявява своите слабости.

Адаптирано дете – ограничено от Родителя, движещата му сила е страха, чувството за вина, стремежът към нагласа. То изменя своето естествено поведение спрямо ситуацията, така че да е угодно на авторитета за него.


ВЪЗРАСТНИЯТ МАЙЧИНСТВО РОДИТЕЛЕСАМОРОЛЯ РОДИТЕЛСТВО РОДИТЕЛЯТ САМОУСЪВЪРШЕНСТВАНЕ ТАКАВАКАКВАТОСЪМ азсъмважна взаимоотношения времезасебеси възпитание възрастният грешки детето детство екранновреме емоционалнаинтелигентност ефектнапеперудата зависимост майчинство митове независимост обич осъзнаване осъзнатост отглеждане отговорност отговорности полезнинавици почивка психосоматика родителесамороля родителство родителят самоусъвършенстване свързване семейнивзаимоотношения семейство сестри такавакакватосъм такавакакватсъм травми успехи хранене щастие