РодителятЕго-състоянието АЗ – Родител 

представлява архив на всичките ни възприятия и чувства от ранните ни години, запаметени на база това, което сме видяли да правят нашите родители и това, което са изричали. Данните са от първите пет години на живота ни и се записват без редактиране. Те съдържат всички външни забрани, предупреждения, правила, събития. Остават трайно в подсъзнанието ни и не могат да бъдат изтрити, но за сметка на това са винаги на разположение през целия ни живот.

Вътрешният родител ни предпазва от много опасности. Той се активира всеки път, когато си кажем „Не трябва да пипам тук, защото е опасно“. Това его състояние е от ключова важност за нашата сигурност и способност да оцеляваме. То съдържа всички инструкции в живота ни – как да пресичаме улицата, как да си обуем обувките, как да си сипем вода в чашата. Всеки път, когато кажем „трябва“ и „не трябва“ нещо от този запис излиза на преден план. Неслучайно в тези моменти се чувстваме точно като родителите си – именно от тях сме възприели тези поведения и виждания.

Според транзакционния анализ има два подтипа на това его състояние: критичен и подкрепящ родител. Докато критичния се опитва да моделира детето, използвайки забрани, то подкрепящия включва и голяма доза обгрижване, окуражаване в желанието си да възпита човека. 

ВЪЗРАСТНИЯТ МАЙЧИНСТВО РОДИТЕЛЕСАМОРОЛЯ РОДИТЕЛСТВО РОДИТЕЛЯТ САМОУСЪВЪРШЕНСТВАНЕ ТАКАВАКАКВАТОСЪМ азсъмважна взаимоотношения времезасебеси възпитание възрастният грешки детето детство екранновреме емоционалнаинтелигентност ефектнапеперудата зависимост майчинство митове независимост обич осъзнаване осъзнатост отглеждане отговорност отговорности полезнинавици почивка психосоматика родителесамороля родителство родителят самоусъвършенстване свързване себеопознаване семейнивзаимоотношения семейство сестри такавакакватосъм травми успехи хранене щастие