Урок по толерантност, емпатия, добрина, спазване на правила, издръжливост, съобразителност, Децата и животните поотделно ни учат на много, а заедно се превръщат в едно много...